Mega Sumo Finals starts at 16:30


6 Shreddinger ROU RO
624 Joker LAT LV
6 Shreddinger ROU RO
5 Wolf ROU RO
624 Joker LAT LV
623 Blitz LAT LV
6 Shreddinger ROU RO
5 Wolf ROU RO
141 Chrome Valkyrie ROU RO
624 Joker LAT LV
104 CEDRON-M POL PL
122 Bonfire ROU RO
623 Blitz LAT LV
6 Shreddinger ROU RO
357 Trinity ROU RO
5 Wolf ROU RO
436 Masakrator POL PL
141 Chrome Valkyrie ROU RO
624 Joker LAT LV
356 The Oracle ROU RO
104 CEDRON-M POL PL
130 Asmodeus MEX MX
122 Bonfire ROU RO
121 smith cat ESP ES
623 Blitz LAT LV
647 Shadow Fox MEX MX
6 Shreddinger ROU RO
357 Trinity ROU RO
274 Smaug MEX MX
5 Wolf ROU RO
5 Wolf ROU RO
623 Blitz LAT LV